Thomas Dielman

Schilderkunste • 23.11.2019 • 18:00 • L'Entrela' Van het schilderen van meestal dubbel-portretten heb ik mij het afgelopen jaar toegelegd op het schilderen van stillevens. Eerst van thuis opgezette composities naar later het zoeken van geschikte stillevens in de stad Brussel zelf. Door het schilderen van stillevens kan ik mij heerlijk concentreren op vormen en vooral op kleuren, mijn grote liefde. Door het schilderen wordt het leven even on-hold gezet en kan je een beetje orde creëren in de ongelooflijke chaos. Stillevens hebben geen enkel doel buiten het feit dat een mooie compositie rust en troost kan bieden.  Ze kunnen je even verwarmen en je er aan herinneren dat schoonheid overal te vinden is.